Deprecated: Return type of Twig\Node\Node::count() should either be compatible with Countable::count(): int, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/stripesmultisite_489/public/wp-content/plugins/timber-library/vendor/twig/twig/src/Node/Node.php on line 213

Deprecated: Return type of Twig\Node\Node::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/stripesmultisite_489/public/wp-content/plugins/timber-library/vendor/twig/twig/src/Node/Node.php on line 221
utveckling Archives - Utbildningsnyheter
Utbildande, engagerande och inspirerande reportage och artiklar från svenska utbildningsföretag
Färre behöriga lärare för elever med lågutbildade föräldrar Färre behöriga lärare för elever med lågutbildade föräldrar Problemet kring likvärdig utbildning för alla förblir en socioekonomisk utmaning

Lågutbildade föräldrar vars barn går på kommunala skolor har i lägre utsträckning behöriga och legitimerade lärare än skolor där elevernas föräldrar är högutbildade, visar en undersökning som Skolvärlden gjort. "Ett sätt att locka behöriga lärare till skolor med extra stora behov kan vara att ge dem som arbetar där mycket högre lön", säger Jan-Eric Gustafsson som är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Läs mer

Färre sökande till lärarprogrammet i år igen Färre sökande till lärarprogrammet i år igen Färre vill bli lärare, yrket behöver en starkare framtid. Foto: Christina

Under pandemin ökade antalet sökande till universitets- och högskolestudier avsevärt. Dock inte till lärarutbildningen. En nedåtgående trend som håller i sig, även efter pandemin. "Det är uppenbart att vi måste göra mer för att läraryrket ska framstå som attraktivt", säger utbildningsminister Anna Ekström (S). Läs mer

Utbildningsnyheter
Utbildningsnyheter
Cookies & Data

För att möjliggöra den ultimata upplevelsen av våra webbplatser använder vi våra egna cookies såväl som tredjeparts för enskilda och återkommande sessioner. Vi använder även cookies för att mäta och analysera statistisk och användardata i syfte att utveckla våra plattformar. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår cookie policy. För mer information, läs vår cookie policy.

Denna domän är en del av MARATON GROUP AB