Deprecated: Return type of Twig\Node\Node::count() should either be compatible with Countable::count(): int, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/stripesmultisite_489/public/wp-content/plugins/timber-library/vendor/twig/twig/src/Node/Node.php on line 213

Deprecated: Return type of Twig\Node\Node::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/stripesmultisite_489/public/wp-content/plugins/timber-library/vendor/twig/twig/src/Node/Node.php on line 221
Utbildningar som lönar sig - Utbildningsnyheter
Utbildande, engagerande och inspirerande reportage och artiklar från svenska utbildningsföretag

Utbildningar som lönar sig

Sveriges Akademikers Centralorganisation, Saco, har genomfört en studie för att undersöka hur lönsamt det är att vidareutbilda sig efter gymnasiet. Enligt undersökningen, där man jämförde livslöner, såg man att nästan en tredjedel av högskoleutbildningarna inte lönade sig.

En livsön är den totala summan, efter skatt, av dina inkomster från gymnasiet till din 85-årsdag. Det inkluderar alltså både lön och pension. En tredjedel av de 35 undersökta utbildningarna innebar en ekonomisk förlust, vilket betyder att det hade varit mer lönsamt ekonomiskt att börja arbeta direkt efter gymnasiet.

Vilka utbildningar är lönsamma?

Livslön innebär summan av inkomster från gymnasiet till 85 års ålder. I jämförelsen har man räknat utifrån arbetsinkomst, men även räknat med inkomstbortfall under studietid, eventuell arbetslöshet, lån och ränta, pension, inkomstskatt och studiemedel.

En genomsnittlig livslön, beräknad på enbart gymnasial utbildning, ligger på 18,1 miljoner kronor.

Enligt studien finns det 10 utbildningar som lönar sig, i vissa fall redan vid 33 års ålder. Summorna är redovisade efter skatt.

Detta är yrkena som det lönar sig att utbilda sig till

  • Läkare. Livslön efter skatt: 28,2 miljoner kronor. Då lönar sig utbildningen: 33 år.
  • Jurist. Livslön efter skatt: 25,5 miljoner kronor. Då lönar sig utbildningen: 34 år.
  • Ekonom. Livslön efter skatt: 24,9 miljoner kronor. Då lönar sig utbildningen: 35 år.
  • Civilingenjör. Livslön efter skatt: 24,8 miljoner kronor. Då lönar sig utbildningen: 34 år.
  • Tandläkare. Livslön efter skatt: 22,4 miljoner kronor. Då lönar sig utbildningen: 38 år.
  • Systemvetare. Livslön efter skatt: 22 miljoner kronor. Då lönar sig utbildningen: 34 år.
  • Matematiker/statistiker. Livslön efter skatt: 21,8 miljoner kronor. Då lönar sig utbildningen: 38 år.
  • Högskoleingenjör. Livslön efter skatt: 21,3 miljoner kronor. Då lönar sig utbildningen: 32 år.
  • Datavetare. Livslön efter skatt: 21,2 miljoner kronor. Då lönar sig utbildningen: 46 år.
  • Samhällsvetare. Livslön efter skatt: 21 miljoner kronor. Då lönar sig utbildningen: 46 år.
Utbildningsnyheter
Utbildningsnyheter
Cookies & Data

För att möjliggöra den ultimata upplevelsen av våra webbplatser använder vi våra egna cookies såväl som tredjeparts för enskilda och återkommande sessioner. Vi använder även cookies för att mäta och analysera statistisk och användardata i syfte att utveckla våra plattformar. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår cookie policy. För mer information, läs vår cookie policy.

Denna domän är en del av MARATON GROUP AB