Deprecated: Return type of Twig\Node\Node::count() should either be compatible with Countable::count(): int, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/stripesmultisite_489/public/wp-content/plugins/timber-library/vendor/twig/twig/src/Node/Node.php on line 213

Deprecated: Return type of Twig\Node\Node::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/stripesmultisite_489/public/wp-content/plugins/timber-library/vendor/twig/twig/src/Node/Node.php on line 221
Den stora, feta björntjänsten - Utbildningsnyheter
Utbildande, engagerande och inspirerande reportage och artiklar från svenska utbildningsföretag

Den stora, feta björntjänsten

I dagens samhälle prioriteras barnens tyckande högt. De små ska vara med och bestämma, allt från vad som ska ätas till vad som ska göras och sedan ett årtionde tillbaka: hur deras skolgång ska se ut. Detta är i min mening både absurt och osjyst. Hur ska ett barn, vars synapser inte sammankopplat ännu, vara med och påverka sin skolgång på ett konstruktivt sätt? Varenda barn du frågar vill givetvis ha ”mera rast”. Rimligt, om man inte förstår att skoldagarna då hade behövt bli längre för att kompensera, vilket man inte gör om man saknar konsekvenstänk, som barn i regel gör. Men varför då ge barnet valmöjligheten överhuvudtaget? Att överlämna beslut till barn som bäst lämpas en vuxen är i min mening ingenting annat än att göra barnet en stor, fet björntjänst.

Men vari ligger problemet? Vi kan ju knappast beskylla barnen. Nej, detta problematiska maktskifte börjar givetvis hos oss vuxna. I min lärarroll stötte jag ofta på föräldrar som inte vågade ta konflikter med sina barn av rädsla att bli osams. Viljan att förbli polare med sitt barn översteg utövandet av grundläggande auktoritet. Det skickar givetvis signalen att barn och vårdnadshavare är likställda med samma förmågor och förutsättningar, vilket givetvis är helt osant.

Barnen har således inte tagit makten från oss, vi har givit den till dem.

Utbildningsnyheter
Utbildningsnyheter
Cookies & Data

För att möjliggöra den ultimata upplevelsen av våra webbplatser använder vi våra egna cookies såväl som tredjeparts för enskilda och återkommande sessioner. Vi använder även cookies för att mäta och analysera statistisk och användardata i syfte att utveckla våra plattformar. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår cookie policy. För mer information, läs vår cookie policy.

Denna domän är en del av MARATON GROUP AB