Deprecated: Return type of Twig\Node\Node::count() should either be compatible with Countable::count(): int, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/stripesmultisite_489/public/wp-content/plugins/timber-library/vendor/twig/twig/src/Node/Node.php on line 213

Deprecated: Return type of Twig\Node\Node::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/stripesmultisite_489/public/wp-content/plugins/timber-library/vendor/twig/twig/src/Node/Node.php on line 221
Höga lån trots låg utbildningsnivå - våra bästa tips - Utbildningsnyheter
Utbildande, engagerande och inspirerande reportage och artiklar från svenska utbildningsföretag

Höga lån trots låg utbildningsnivå - våra bästa tips

Kan du tänka dig att plugga vidare för att få upp din lön, men inte har speciellt mycket att komma med vad gäller dina gymnasiepoäng? Du kan vara lugn! Det finns några utbildningar ned låga antagningspoäng där du efter några år av pluggande kan lyfta en högre lön än genomsnittet.

Den genomsnittliga bruttolönen i Sverige år 2022 är 37 100 kronor i månaden, enligt SCB. I den här artikeln listar vi sex stycken utbildningar som har en bruttolön högre än genomsnittet. Det som är unikt med dessa utbildningar är att skolorna där utbildningen genomförs har antagit samtliga sökande, och anses därför enkla att komma in på.

Här är utbildningarna med hög medellön, och låga antagningspoäng!

Matematiker

Dags att lägga ihop ett och ett – låga antagningskrav och höga löner. En matematiker löser problem, optimerar processer, gör statistiska analyser och prognoser. Vanligtvis är utbildningen till att bli matematiker ett treårigt kandidatprogram med möjligt att läsa vidare till en masters.

Medellön: 58 000 kronor i månaden

Präst, komminister och kyrkoherde

Utbildningen som Gud skapat! För att bli präst inom Svenska Kyrkan krävs en utbildning i teologi eller religionskunskap. Sedan kan du vidareutbilda dig till präst. Du kan också bli kyrkoherde eller komminister.

Medellön: 42 000 kronor i månaden

Lantmätare

Vill du ha koll på tomtgränser? Då kan lantmätare vara något för dig. Som lantmätare fattar du beslut kring avstyckningar och fastighetsgränser. Utbildningen är tre till fem år med några olika typer av inriktningar. Vanligast är att man arbetar om rådgivare eller förhandlare till markägare, byggföretag, kommuner och vägverk.

Medellön: 44 600 kronor i månaden

Maskiningenjör

Sugen på en fin titel? Att bli antagen till en ingenjörsutbildning är för det mesta svårt, men det finns några skolor i Sverige där samtliga sökande till maskiningenjör blivit antagna. Som ingenjör inom maskinteknik kan du konstruera maskiner eller utföra service och underhåll i produktion.

Medellön: 45 400 kronor

Kemist

För dig som gillar att experimentera och analysera. Som kemist är möjligheterna många – du kan bland annat arbeta med kunskaper som leder till nya upptäckter inom medicin och bioteknik, eller forska på kemiska produkter och kemikalier. I botten krävs ett treårigt kandidatprogram följt av ett mastersprogram.

Medellön: 43 900 kronor

Geolog

Nyfiken på hur vår värld är uppbyggd med atmosfär, jord, hav, berg, luft och vatten? Som geovetare kan du arbeta inom näringslivet på till exempel konsultbolag eller ingenjörsbyråer, i offentlig förvaltning eller med forskning och utbildning. Först läser man ett kandidatprogram på tre år med möjlighet att läsa vidare på en mastersutbildning.

Medellön: 41 700 kronor

Utbildningsnyheter
Utbildningsnyheter
Cookies & Data

För att möjliggöra den ultimata upplevelsen av våra webbplatser använder vi våra egna cookies såväl som tredjeparts för enskilda och återkommande sessioner. Vi använder även cookies för att mäta och analysera statistisk och användardata i syfte att utveckla våra plattformar. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår cookie policy. För mer information, läs vår cookie policy.

Denna domän är en del av MARATON GROUP AB