Utbildande, engagerande och inspirerande reportage och artiklar från svenska utbildningsföretag

Varför YH-utbildning och vad är det för något?

En YH-utbildning är en eftergymnasial utbildningsform, precis som universitet eller andra högskolor. Skillnaden när det kommer till YH är att en viss del, ofta en tredjedel, av utbildningen görs på en arbetsplats och kallas LIA – Lärande i Arbete. Det är nämligen näringslivets behov som styr många av YH-utbildningarna och det finns en nära koppling till arbetslivet.

Medan vanliga högskolor och universitetsutbildningar ställer behörighetskrav på sina sökande, är mer teoretiskt inriktade och gärna syftar till vidare forskning är YH-utbildningens mål att leda dig ut i arbetslivet.  

YH-utbildningarna som utbildningsform startade 2009 (dessförinnan fanns något som kallades KY-utbildning, vilket stod för kvalificerad yrkesutbildning och var en liknande utbildningsform. KY-utbildningarna upphörde den 31 december 2013).

Det vanliga är att YH-utbildningarna riktar sig mot branscher där det finns behov av välutbildad arbetskraft, där det råder kompetensbrist. 

En av grundbultarna inom YH-utbildningarna är kombinationen av teori och praktik. Praktiken kallas i det här sammanhanget för LIA – Lärande i Arbete och brukar vara utbildningens mest populära moment. Under LIA får du som student möjlighet att praktisera dina teoretiska kunskaper ute i verkligheten och du ges också möjlighet att knyta kontakter som kan hjälpa dig vidare när det är dags att söka jobb. 

En YH–utbildning kan vara mellan ett halvår och runt två år lång och är poängbaserad. En veckas heltidsstudier motsvarar 5 YH-poäng och en ettårig YH-utbildning ligger på 200 YH-poäng.

Det är gratis att studera på en YH-utbildning, staten går in och finansierar hela två tredjedelar av utbildningen. Resterande tredjedel bidrar näringslivet med, genom att erbjuda LIA-platser. Du får studiemedel från CSN när du går en YH-utbildning och i vissa fall kan du även få ut en examen efter avslutad utbildning. 

Programmerare, textiltekniker, behandlingspedagog, cybersäkerhet, stödpedagog, fiske- och jaktguide, solenergitekniker och projekteringsingenjör är bara några exempel på yrken som det finns YH-utbildningar till när detta skrivs. I fjol, 2021, var de mest populära utbildningarna medicinsk sekreterare, ambulanssjukvårdare, digital marknadsförare, frisör, verksamhetsutvecklare, lokförare, pilot och tandsköterska.

Det finns en mängd olika aktörer som anordnar YH-utbildningar, både offentliga och privata. Både större och mindre organisationer anordnar kvalificerade YH-utbildningar. För att få anordna utbildningar krävs tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Hur du hittar närmaste YH-utbildning? Google is your friend, precis som alltid. Ett tips, sök på ordet YH-utbildning så får du över en miljon träffar.

Till en YH-utbildning ansöker man direkt vid den skola där den utbildning man vill gå ges. Ta kontakt med den aktuella skolan och be om ansökningshandlingar. Till din ansökan blir du ombedd att även skicka med andra ansökningshandlingar, som betyg, personligt brev eller referenser från eventuella tidigare arbetsgivare eller andra erfarenheter.

Till skillnad från ordinarie högskolor och universitet har YH-utbildningarna inget specifikt startdatum. Det skiljer sig mellan utbildningarna. Sista ansökningsdag brukar anges vid den specifika utbildningen.

Vad vill du bli när du blir stor/större?

“YH-utbildningens mål är att leda dig ut i arbetslivet”

Listan

  • Mest populära YH-utbildningarna 2021
  • Medicinsk sekreterare
  • Ambulanssjukvårdare
  • Digital marknadsförare
  • Frisör
  • Verksamhetsutvecklare
  • Lokförare
  • Pilot 
  • Tandsköterska
Utbildningsnyheter
Utbildningsnyheter
Cookies & Data

För att möjliggöra den ultimata upplevelsen av våra webbplatser använder vi våra egna cookies såväl som tredjeparts för enskilda och återkommande sessioner. Vi använder även cookies för att mäta och analysera statistisk och användardata i syfte att utveckla våra plattformar. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår cookie policy. För mer information, läs vår cookie policy.

Denna domän är en del av MARATON GROUP AB