Deprecated: Return type of Twig\Node\Node::count() should either be compatible with Countable::count(): int, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/stripesmultisite_489/public/wp-content/plugins/timber-library/vendor/twig/twig/src/Node/Node.php on line 213

Deprecated: Return type of Twig\Node\Node::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/stripesmultisite_489/public/wp-content/plugins/timber-library/vendor/twig/twig/src/Node/Node.php on line 221
Utbildningarna som aldrig lönar sig att plugga  - Utbildningsnyheter
Utbildande, engagerande och inspirerande reportage och artiklar från svenska utbildningsföretag

Utbildningarna som aldrig lönar sig att plugga

Enligt Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är var tredje utbildning i Sverige inte lönsam. Detta baseras på en undersökning där man beräknade livslöner från 35 olika högskoleutbildningar. Med hjälp av den beräknade livslönen kan man göra en bedömning huruvida det faktiskt är lönsamt att läsa en viss utbildning.

Hög eller låg livslön – utbildningen avgör

Livslönen för endast gymnasieutbildning beräknas ligga på 18,1 miljoner kronor, efter skatt. Det är en beräkning av summan av löneinkomster från att man går ur gymnasiet till att man fyller 85 år. Detta betyder att det båda är lön från arbete såväl som pension efter skatt inräknat i summan. I undersökningen kunde man se att nästan en tredjedel av de 35 utbildningar som ingick i studien innebar en ekonomisk förlust. I många fall hade det alltså lönat sig mer att börja arbeta direkt efter studenten med enbart gymnasial utbildning, snarare än att lägga flera år på att vidareutbilda sig på höskolan.

Utbildningarna som aldrig lönar sig

I undersökningen har man tagit hänsyn till arbetsinkomst, inkomstbortfall under studietid, eventuell arbetslöshet, pension, inkomstskatt, lån, räntor, studiemedel och på så sätt sammanställt när i arbetslivet som utbildningen börjar löna sig. Och det visar sig att det finns 11 yrken där undersökningen visar att utbildning aldrig lönar sig.

Detta är yrkena där vidareutbildning på högskolan efter gymnasiet inte lönar sig:

 • Receptarie. Livslön efter skatt: 18,7 miljoner kronor
 • Biolog. Livslön efter skatt: 18,2 miljoner kronor
 • Lärare praktiska ämnen. Livslön efter skatt: 17,8 miljoner kronor
 • Grundlärare. Livslön efter skatt: 17,7 miljoner kronor
 • Humaniora. Livslön efter skatt: 17,3 miljoner kronor
 • Biomedicinsk analytiker. Livslön efter skatt: 17,2 miljoner kronor
 • Fysioterapeut. Livslön efter skatt: 17,2 miljoner kronor
 • Arbetsterapeut. Livslön efter skatt: 16,8 miljoner kronor
 • Konstnärlig utbildning. Livslön efter skatt: 16,8 miljoner kronor
 • Bibliotikarie. Livslön efter skatt: 16,5 miljoner kronor
 • Tandhygienist. Livslön efter skatt: 16,5 miljoner kronor
Utbildningsnyheter
Utbildningsnyheter
Cookies & Data

För att möjliggöra den ultimata upplevelsen av våra webbplatser använder vi våra egna cookies såväl som tredjeparts för enskilda och återkommande sessioner. Vi använder även cookies för att mäta och analysera statistisk och användardata i syfte att utveckla våra plattformar. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår cookie policy. För mer information, läs vår cookie policy.

Denna domän är en del av MARATON GROUP AB