Deprecated: Return type of Twig\Node\Node::count() should either be compatible with Countable::count(): int, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/stripesmultisite_489/public/wp-content/plugins/timber-library/vendor/twig/twig/src/Node/Node.php on line 213

Deprecated: Return type of Twig\Node\Node::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/stripesmultisite_489/public/wp-content/plugins/timber-library/vendor/twig/twig/src/Node/Node.php on line 221
Campus Nynäshamns måleriutbildning inspirerar - Utbildningsnyheter
Utbildande, engagerande och inspirerande reportage och artiklar från svenska utbildningsföretag

Campus Nynäshamns måleriutbildning inspirerar

Campus Nynäshamns måleriutbildning inspirerar internationella fackrepresentanter 

I samband med Målarförbundets kongress befann sig de internationella fackrepresentanterna i Sverige, och valet föll naturligt på ett besök hos Campus Nynäshamns måleriutbildning.

Syftet med det unika mötet var att diskutera betydelsen av utbildning för att kvalitetssäkra rätt kompetenser till måleribranschen. Lärlingsutbildningen presenterades som ett exempel för att påvisa betydelsen av ett gott samarbete mellan utbildning, företag och branschförbund, för att kvalitetssäkra lärandet till de kompetenser som matchar med vad måleribranschen efterfrågar. 

Under mötet delades erfarenheter, skillnader, likheter och insikter om hur ett framgångsrikt samarbete mellan fackförbund och en måleriutbildning kan se ut. Betydelsen av entreprenörskap i utbildningen diskuterades samt hur Campus Nynäshamn eftersträvar jämlikhet genom att verka normbrytande.

”Vi valde att besöka Campus Nynäshamn för att påvisa hur ett kraftfullt samarbete kan skapa enastående utbildning. Målarutbildningen på Campus Nynäshamn var ett självklart val, och vi är övertygade om att detta besök kommer att lysa upp vägen för framtidens branschstandard”, framhåller Oskar Nilsson från Målarförbundet. 

Representanterna från Målarförbundet samt fackdelegaterna gavs en exklusiv möjlighet att följa med på rundtur i moderna och välinredda målerilokaler. De fick ta del av hur utbildningen är upplagd genom ett betydelsefullt samarbete mellan Campus Nynäshamn och företag vad gäller både teoretisk och praktisk undervisning samt APL (arbetsplatslärande). 

De fackliga representanterna visade stort intresse under sammankomsten och fick sina specifika frågor besvarade av såväl ledning, lärare samt de studerande som gav sin bild av hur det är att studera på målarutbildningen.  

“Denna sammankomst var en unik händelse för oss. Att få möjligheten att presentera och dela med oss av hur vi jobbar med vår måleriutbildning i ett internationellt perspektiv är precis i linje med vår vision: Att skapa möten som förändrar världen” säger Anneli Sahlin, rektor på Campus Nynäshamn.

För mer information eller intervju kontakta: Anneli Sahlin, rektor anneli.sahlin@nynashamn.se  

Campus Nynäshamn är motor, mäklare och mötesplats för företag och studerande med mål att skapa kompetenstillväxt och innovation via möten mellan utbildning och arbetsliv. En mötesplats som ger möjlighet för studerande från hela landet att förverkliga sina utbildningsdrömmar. Campus Nynäshamn erbjuder såväl platsförlagda som distansbaserade upplägg. Måleriutbildningen är en ettårig lärlingsutbildning inom yrkesvux.

Utbildningsnyheter
Utbildningsnyheter
Cookies & Data

För att möjliggöra den ultimata upplevelsen av våra webbplatser använder vi våra egna cookies såväl som tredjeparts för enskilda och återkommande sessioner. Vi använder även cookies för att mäta och analysera statistisk och användardata i syfte att utveckla våra plattformar. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår cookie policy. För mer information, läs vår cookie policy.

Denna domän är en del av MARATON GROUP AB